Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікація >> 
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2018
Головна > Конкурс на заміщення вакантних посад > Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

 

  Додаток 1 До Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики у м. Києві

 

 

Перелік
питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції"

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1.     Основні розділи Конституції України.

2.     Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.     Форма правління в Україні.

4.     Визнання найвищої соціальної цінності України.

5.     Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6.     Об'єкти права власності Українського народу.

7.     Найважливіші функції держави.

8.     Державні символи України.

9.     Конституційне право на працю.

10.  Конституційне право на освіту.

11.  Конституційне право на соціальний захист.

12.  Конституційне право на охорону здоров'я.

13.  Обов'язки громадянина України.

14.  Право громадянина України на вибори.

15.  Повноваження Верховної Ради України.

16.  Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17.  Державний бюджет України.

18.  Порядок обрання Президента України.

19.  Повноваження Президента України.

20.  Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21.  Склад Кабінету Міністрів України.

22.  Повноваження Кабінету Міністрів України.

23.  Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24.  Статус прокуратури України за Конституцією України.

25.  Система судів в Україні.

26.  Основні засади судочинства в Україні.

27.  Система адміністративно-територіального устрою України.

28.  Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

29.  Повноваження Автономної Республіки Крим.

30.  Органи місцевого самоврядування в Україні.

31.  Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

32.  Статус та повноваження Конституційного Суду України.

33.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1.     Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу".

2.     Право на державну службу.

3.     Основні принципи державної служби.

4.     Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

5.     Основні обов'язки державних службовців.

6.     Основні права державних службовців.

7.     Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

8.     Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

9.     Присяга державних службовців.

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.

11. Класифікація посад та ранги державних службовців.

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців.

13. Просування по службі державного службовця.

14. Кадровий резерв державної служби.

15. Підстави припинення державної служби.

16. Підстави для відставки державного службовця.

17. Оплата праці державного службовця.

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців.

19. Пенсійне забезпечення державних службовців.

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

21. Етика поведінки державного службовця.

  III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції .

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза.

20. Спеціальна перевірка.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.