Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2021
Головна > Доступ до публічної інформації > Інформація про систему обліку > Перелік документів Головного управління, які містять публічну інформацію

Перелік документів Головного  управління статистики в м.Києві,

 які містять публічну інформацію

 

№ з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата надходженя докумета

Джерело інфомації (автор, відповідаль-ний підрозділ)

Підстава відне-сення інфор-мації з обме-женим досту-пом

Строк обмежен-ня доступу до інфор-мації, у разі  її віднесен-ня до інформа-ції з обме-женим доступом

Галузь

Ключові  слова

Тип, носій (тексто-вий документ, плівки, відеоза-писи, аудіо записи тощо)

Вид (норма-тивні акти, угоди, рішення, протоко-ли, звіти, прес-релізи)

Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

Форма, місце зберігання документа

 1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

1.1.

Положення про Головне управління статистики в м.Києві

Затверджено наказом Держстату

від 21.02.2012

№ 82

21.02.2012

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

-

-

-

Положення про Головне управління статистики

Текстовий документ

Наказ Держ-стату

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

1.2.

Принципи діяль-ності органів державної статистики

Наказ Держкомстату

від 14.06.2010 №216

14.06.2010

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Принципи діяльності

Текстовий документ

Наказ

-

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 20.03.2013 №145-р

20.03.2013

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Стратегія розвитку

Текстовий документ

Розпоряд-ження

Кабінету Міністрів

-

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

1.4.

Положення про колегію Головного  управління  статистики в м.Києві

Наказ Головного управління статистики в м.Києві від 29.12.2008 №158

29.12.2008

Відділ  зведеної інформації та ПНР

-

-

-

Положення про колегію

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

1.5.

Регламент Головного управління статистики в м.Києві

Наказ Головного управління статистики в м.Києві

від 01.10.2008 №121

01.10.2008

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Регламент

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор контролю виконання, діловодства та звернень громадян

1.6.

Положення про комітет  з конкурсних торгів Головного управління  статистики  в м.Києві

Наказ  Головного управління статистики в м.Києві від 02.08.2010 №93

02.08.2010

Відділ планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірних робіт

-

-

-

Положення про комітет з конкурсних торгів

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних),  інформація про нормативно-правові засади діяльності

2.1.

Закон України "Про державну статистику"

Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України

 

від 17.09.1992 №2615-XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

 

від 13.07.2000 №1922-III (Законом України

 

від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції),

 

від 15.12.2005 №3205-IV,

 

від 05.03.2009 №1070-VI,

 

від 01.06,2010 №2289-VI,

 від 02.12.2010 №2756-VI

від 27.03.2014 №1170-VII

17.09.1992

Відділ
управління персоналом

-

-

-

Закон про державну статистику

Текстовий документ

Закон

-

Відділ
управління персоналом

2.2.

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон України від 19.10.2000 № 2058-III 

19.10.2000

Відділ статистики населення

-

-

Статистика населення

Закон про Всеукраїнський перепис

Текстовий документ

Закон

-

Відділ статистики населення

2.3.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України  "Про державну статистику"

Закон України від 07.02.2002 №3047-III

07.02.2002

Відділ
управління персоналом

-

-

-

Закон про внесення змін

Текстовий документ

Закон

-

Відділ
управління персоналом

2.4.

Закон України "Про сільсько-

господарський перепис"

Закон України

від 23.09.2008 №575-VI

23.09.2008

Відділ статистики соціальних послуг

 

 

Статистика сільського госпо-дарства

Закон про сільсько-господар-ський перепис

Текстовий документ

Закон

-

Відділ статистики соціальних послуг

2.5.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень"

Закон України

від 05.03.2009 №1070-VI

05.03.2009

Відділ
управління персоналом

-

-

-

Закон щодо організації статистичних спостережень

Текстовий документ

Закон

-

Відділ
управління персоналом

2.6.

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента

від 02.12.2002 №1120/2002 

02.12.2002

Відділ
управління персоналом

-

-

-

Указ про день працівників статистики

Текстовий документ

Указ Президента

-

Відділ
управління персоналом

2.7.

Указ Президента України "Про символіку Державного комітету статис-тики України"

Указ Президента

 від 20.03.2004 №349/2004

Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України

від 06.04.2011
№396/2011

20.03.2004

Відділ
управління персоналом

 

-

-

-

Указ про символіку

Текстовий документ

Указ Президента

 

Відділ
управління персоналом

 

2.8.

Порядок прове-дення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статис-тичної звітності органами держа-вної статистики

Наказ Держкомстату

від 19.06.2003 №186,

зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183

26.09.2003

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Порядок проведення перевірок достовірності

Текстовий документ

Наказ

-

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються Головним управлінням статистики в Івано-Франківській області, форми і зразки документів, правила їх заповнення

3.1.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату

від 28.11.2005 №386

зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789

 

Із змінами внесеними наказом Держкомстату

від 22.10.2010 № 428/1

 

зареєстровано в Мін’юсті 16.11.2010 за №1121/18416

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
№ 486 від 23.04.2014

23.04.2014

Управління ведення реєстру статистичних одиниць та інформаційних систем

-

-

-

Положення про порядок користування реєстром

Текстовий документ

Наказ

-

Управління ведення реєстру статистичних одиниць та інформаційних систем

3.2.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ Держкомстату

від 12.01.2011 №3

зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2011р. за №408/19146

11.04.2011

Управління інформаійних технологій

-

-

-

Порядок подання електронної звітності

Текстовий документ

Наказ

-

Управління інформаійних технологій

3.3.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення ста-тистичних спос-тережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Постанова Кабінету Міністрів

від 08.11.2000 №1659

08.11.2000

Відділ фінансово-економічного забезпечення

-

-

-

Постанова про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

-

Відділ фінансово-економічного забезпечення

4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

4.1.

Про  затвердження  Порядку  про-ведення анкетних  опитувань користувачів  статистичної  інформації,  підведення  підсумків  та  оприлюднення  результатів

Наказ Держкомстату від    28.12.2009

№497

 

28.12.2009

Відділ  зведеної інформації  та  ПНР

-

-

-

 Порядок проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ  зведених робіт та ПНР

 

4.2

Про внесення змін до Порядку проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів, затвердженого наказом Держкомстату від 28.12.2009 №497

Наказ Держкомстату від 05.05.2010

№171

 

05.05.2010

Відділ  зведеної інформації  та  ПНР

-

-

-

Внесення змін до порядку проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ  зведеної інформації  та  ПНР

5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

5.1.

Правила внутрі-шнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики в м.Києві

Затверджено начальником Головного управління в м.Києві 22.04.2013

-

Відділ
управління персоналом

-

-

-

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ
управління персоналом

5.2.

Порядок організації та проведення особистого прийому

громадян керівництвом Головного управління статистики в м.Києві

Наказ  Головного управління статистики в м.Києві від 03.10.2005 №147

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

-

-

-

Особистий прийом громадян керівництвом

Текстовий документ

-

-

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

5.3.

Розпорядок роботи Головного управління статистики  в м.Києві

-

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

-

-

-

Розпорядок роботи

Текстовий документ

-

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

5.4.

Графік особистого прийому громадян Керівництвом  Головного управління статистики  в м.Києві

Наказ Головного управління статистики в м.Києві від 03.10.2005 №147

 

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

-

-

-

Особистий прийом громадян

Текстовий документ

-

-

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

6.1.

Звіт про використання коштів державного бюджету

-

-

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Звіт про використання коштів держбюджету

Текстовий документ

Звіт

-

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

6.2.

Інформація щодо стану організації роботи зі звер-неннями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення

-

-

Сектор документально-го забезпечення та контролю виконання

-

-

-

Організація роботи зі зверненнями громадян

Текстовий документ

Огляд

-

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

6.3.

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в органах державної статистики м.Києва

-

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

-

-

-

Виконання вимог закону про боротьбу з корупцією

Текстовий документ

Огляд

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

6.4

Звіт про результати діяльності  Головного управління статистики  в м.Києві

-

-

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Звіт про результати діяльності  

Текстовий документ

Звіт

-

Управління планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

7. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень

7.1.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів

від 25.03.2016 №246

(із змінами, внесеними згідно з постановами КМ)

25.03.2016

Відділ
управління персоналом

-

-

-

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

-

Відділ
управління персоналом

 

7.2.

Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Наказ Головного управління державної служби, Української Академії державного управління при Президентові України

від 10.05.2002 №30/84

10.05.2002

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

-

-

-

Загальний порядок проведення іспитів

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

 

7.3.

Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

-

-

Відділ
управління персоналом

-

-

-

-

Текстовий документ

-

-

Відділ
управління персоналом

 

7.4.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника органу та його заступників, а також керівників самостійних структурних та відокремлених  підрозділів та їх основні функції

-

-

Відділ
управління персоналом

-

-

-

-

Текстовий документ

-

-

Відділ
управління персоналом