Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2020
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація) > Стуктура балансу підприємств за видами економічної діяльності АРХІВ 2008 року > Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2008 року

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності

на 31 грудня 2008 року

 

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

 

 

 

 

 

Усього1

448474856,0

565417871,9

440464949,7

624000075,6

у тому числі 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1446976,5

1614999,5

1976530,9

3509694,1

промисловість

98043457,3

114562887,7

66300187,0

75501239,4

будівництво

21580589,2

34158317,9

25839443,9

36416905,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

48491323,9

67689221,4

167180081,1

238040550,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

5929028,4

8734350,9

13269365,4

22541875,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

36334933,4

50290160,1

144052430,0

200973543,1

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

6227362,1

8664710,4

9858285,7

14525132,7

діяльність готелів та ресторанів

4571883,5

5417687,6

1948254,2

2338179,1

діяльність транспорту та зв'язку

87533376,0

104081474,8

34400354,4

39993027,2

фінансова діяльність

28435321,9

44118988,4

57463499,5

79233027,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

147854036,3

185097387,3

82293040,0

144222059,9

освіта

922639,0

1005616,8

204783,8

273144,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

920410,2

1104287,1

303310,2

592920,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

8668034,6

6559196,7

2543797,2

3863012,2

 

Продовження

 

Актив

витрати майбутніх періодів

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня

2008 року

на 31 грудня

2008 року

на 1 січня

2008 року

на 31 грудня 2008 року

 

 

 

 

 

Усього1

4790714,6

10075185,1

20103,2

104674,3

у тому числі 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

59992,2

458493,2

промисловість

326762,0

878183,3

17113,9

38383,8

будівництво

554708,0

927696,0

647,3

4154,7

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1217315,4

3212425,6

400,4

5162,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

202475,3

184011,4

0,3

3546,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

914298,6

2617842,1

241,6

1615,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

100541,5

410572,1

158,5

діяльність готелів та ресторанів

33810,6

50717,5

66,7

діяльність транспорту та зв'язку

315267,1

374736,9

2154,1

фінансова діяльність

366060,3

871995,4

100,0

12767,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

1724196,8

2978234,0

4,6

41798,9

освіта

4022,3

4719,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

14160,7

16722,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

174417,1

301261,1

1837,0

186,9

 


 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

 

 

 

 

 

 

 

Усього1

325293168,6

358968715,5

30317685,5

36276411,4

157495527,5

252964650,9

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1095021,2

945500,2

45661,2

151311,4

830177,8

1551375,8

промисловість

80055546,6

87024799,4

2975160,4

3474421,1

26338155,7

30343722,5

будівництво

10841413,2

10046630,6

4338169,1

5610630,1

11834608,1

23323353,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

29614225,9

21399224,9

1502816,9

2074708,7

31626678,4

47889182,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

6024671,4

3618071,0

60545,8

66691,2

2969884,1

6590492,1

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

20734364,9

16406136,7

1334494,4

1741990,7

24211012,3

34124410,3

роздрібна торгівля; ре-монт побутових виробів та предметів особистого вжитку

2855189,6

1375017,2

107776,7

266026,8

4445782,0

7174280,2

діяльність готелів та ресторанів

3187021,2

3017475,8

15491,3

19659,8

1764260,8

2761256,0

діяльність транспорту та зв'язку

68864609,6

73903779,3

2477589,9

3845323,5

21330964,0

26664132,2

фінансова діяльність

37293675,9

49005930,6

7572766,6

8643745,8

17592432,8

30354141,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжи-ніринг та надання послуг підприємцям

85473738,8

108735341,9

11061519,4

11904244,8

44378238,8

86729274,6

освіта

915068,4

986731,5

1587,2

2663,4

65178,7

77110,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

752790,8

786744,9

2961,5

2733,4

143044,7

501148,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

7188815,6

3100376,7

323920,3

546927,7

1590438,7

2768324,1


 

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

на 1 січня 2008 року

на 31 грудня 2008 року

 

 

 

 

 

 

 

Усього1

374661264,3

544388932,4

5982977,6

6999096,7

893750623,5

1199597806,9

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господ-дарство промисловість

1434093,5

2831409,9

78545,9

103589,5

3483499,6

5583186,8

будівництво

52465386,0

67242284,5

2853271,5

2895466,7

164687520,2

190980694,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

20842036,3

32356654,6

119161,7

169805,2

47975388,4

71507073,9

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

153551852,1

236983060,2

593547,5

601183,6

216889120,8

308947360,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

10325400,5

21151711,9

20367,6

36817,4

19400869,4

31463783,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

134458011,4

201062809,8

564020,6

547813,7

181301903,6

253883161,2

діяльність готелів та ресторанів

8768440,2

14768538,5

9159,3

16552,5

16186347,8

23600415,2

діяльність транспорту та зв'язку

1585983,8

2006930,9

1191,2

1328,4

6553948,3

7806650,9

фінансова діяльність

28327108,0

38653114,2

1248726,0

1385043,8

122248997,5

144451393,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжині-ринг та  надання послуг підприємцям

23743311,8

35902397,7

62794,6

330563,2

86264981,7

124236778,7

освіта

90076421,6

123796494,7

881359,1

1174124,1

231871277,7

332339480,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142836,3

212700,0

6774,5

4275,0

1131445,1

1283480,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

329384,8

407361,3

9699,3

15942,4

1237881,1

1713930,7

 

_______________

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ. Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2008 році.